< style="display:none" easysite="easysiteHiddenDiv"> < class="header bg_top"> < class="top"> < class="logo">< src="/html/enfi/resource/cms/2017/11/_pc_site/2017110415245570039.jpg" /> < class="zh_en"> 中文 | English < class="search">
< class="bg_nav"> < class="nav"> < name="f_bner" id="f_bner" class="f_bner"> < class="yy_banner"> < class="f_main_w qs_clear"> < class="f_main qs_clear"> < runat="server" name="f_1" id="f_1" class="f_1 column"> < class="portlet" id="77e2f2afafc04919842764f77afc7ecd" pagemoduleid="59714945e1e3404aab5da803e9128ec0"> < align="left" class="portlet-header"> < id="submenu77e2f2afafc04919842764f77afc7ecd" class="shadow dn"> <> < class="leftnav">

业务概览

< class="subNav qs_clear ">+非煤矿山 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear leftblue ">+有色冶金 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+新高材料 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+能源环境 < class="navContent"> 固废处理 土壤修复 大气治理 环境评价 < class="subNav qs_clear ">+水务资源 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+市政文旅 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+城市矿产 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+智能装备 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+房产经营 < class="navContent"> < id="f_2" class="f_2"> < class="plase qs_clear">

有色冶金

当前位置:首页>业务概览>有色冶金

< runat="server" name="f_2c" id="f_2c" class="right_content column"> < class="portlet" id="dace189952df490881e9623612a74199" pagemoduleid="13cd9a9fc549474e8cceb9472a191f01"> < align="left" class="portlet-header"> < id="submenudace189952df490881e9623612a74199" class="shadow dn"> <> < class="i_c qs_info " id="i_c" opentype="page">

  主要包括重有色金属、稀有金属、贵金属冶炼工程、高新材料工程、绿色冶炼与智能工厂建设的咨询、设计、工程总承包、科研、监理及设备成套、信息自控系统集成、工程项目建设上下游相关延伸业务。

< class="r_list_w"> < class="el_st el_h"> < class="bg_footer"> < class="footer"> 网站首页 | 网站地图 | 法律声明 | 联系我们 < class="weixin" src="/html/enfi/resource/cms/2017/11/_pc_site/2017110510383977800.jpg" /> < class="bdsharebuttonbox jiathis">分享

爱诺留学版权所有京ICP备16013263号-1

< class="qs_yin"> < style="display:none" easysite="easysiteHiddenDiv">