< style="display:none" easysite="easysiteHiddenDiv"> < class="header bg_top"> < class="top"> < class="logo">< src="/html/enfi/resource/cms/2017/11/_pc_site/2017110415245570039.jpg" /> < class="zh_en"> 中文 | English < class="search">
< class="bg_nav"> < class="nav"> < name="f_bner" id="f_bner" class="f_bner"> < class="yy_banner"> < class="f_main_w qs_clear"> < class="f_main qs_clear"> < runat="server" name="f_1" id="f_1" class="f_1 column"> < class="portlet" id="77e2f2afafc04919842764f77afc7ecd" pagemoduleid="4bea64ea30604685b53d911c9e076f91"> < align="left" class="portlet-header"> < id="submenu77e2f2afafc04919842764f77afc7ecd" class="shadow dn"> <> < class="leftnav">

业务概览

< class="subNav qs_clear ">+非煤矿山 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+有色冶金 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear leftblue ">+新高材料 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+能源环境 < class="navContent"> 固废处理 土壤修复 大气治理 环境评价 < class="subNav qs_clear ">+水务资源 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+市政文旅 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+城市矿产 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+智能装备 < class="navContent"> < class="subNav qs_clear ">+房产经营 < class="navContent"> < id="f_2" class="f_2"> < class="plase qs_clear">

新高材料

当前位置:首页>业务概览>新高材料

< runat="server" name="f_2c" id="f_2c" class="right_content column"> < class="portlet" id="362b6e47bff3486bba59c63575f8b52e" pagemoduleid="487f1161ef8c48abaa4985aace045b92"> < align="left" class="portlet-header"> < id="submenu362b6e47bff3486bba59c63575f8b52e" class="shadow dn"> <> < class="i_c qs_info " id="i_c" opentype="page">

  包括信息产业与智能制造的关键基础材料,主要包括服务于光伏领域、电子信息领域和光通信领域的以硅基材料为核心的高新材料;以钪基材料为代表的新型功能材料、新能源基础材料。开发高纯稀土、电池级锂盐、锑材料、三元前驱体等基础材料及其高效清洁制备工艺技术及关键装备;研发集团公司优势金属钨铍铟铋等材料、稀土功能材料、新能源材料等。

< class="r_list_w"> < class="el_st el_h"> < class="bg_footer"> < class="footer"> 网站首页 | 网站地图 | 法律声明 | 联系我们 < class="weixin" src="/html/enfi/resource/cms/2017/11/_pc_site/2017110510383977800.jpg" /> < class="bdsharebuttonbox jiathis">分享

爱诺留学版权所有京ICP备16013263号-1

< class="qs_yin"> < style="display:none" easysite="easysiteHiddenDiv">